Výrobcovia

Naša spoločnosť zastupuje výrobky nasledujúcich výrobcov:

 • 2BT - analyzátory a kalibrátory ozónu
 • Aeroqual - modulárne imisné monitory
 • Applied Analytics - plynové analyzátory vyhodnocujúce na základe absorpčného spektra
 • Applitek - automatizácia laboratorných metód (titrátory)
 • Bühler Technologies - plynové analyzátory a úprava vzoriek
 • Cooper Technology - asfaltové a betonové unavové a skušobné stroje a aparatúry
 • Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG - plynové analyzátory
 • DURAG - imisná a emisná analýza, proces spaľovania
 • E+E Elektronik, GmbH - HVAC senzorika
 • Ecotech - imisné analyzátory a kalibračná technika
 • FAI instruments - monitoring prachových častíc
 • Flexim - ultrazvukové prietokomery
 • Fuji Electric CO, Ltd. - plynové analyzátory
 • Hy-Lok - výrobca šróbení, manifoldov a ventilov
 • Chromatotec - plynové chromatografy
 • JCT - plynové analyzátory a úprava vzorky
 • Klay Instruments - senzory tlaku
 • K-Patents  - procesné refraktometre
 • Kurz - plynové prietokomery
 • Lambrecht - meteorologické senzory
 • LASE - meranie objemov laserovými snímačmi
 • Libelium - bezdrôtové senzorové siete
 • MoistTech - IČ meranie vlhkosti
 • Optek - meranie turbidity
 • PCME - prachomery
 • Picarro - CRDS analýza
 • Process Instruments - kontinuálny monitoring vôd
 • Pulsar - ultrazvukové meranie výšky hladiny
 • S::CAN - procesné spektrometre
 • SensoTech - ultrazvukové meranie koncentrácie
 • Servomex - procesné plynové analyzátory
 • Spectra Sensors - analyzátory na báze laditeľných diód
 • Status Scientific Controls - priemyseľné detektory toxických a výbušných plynov
 • Systec Controls - priemyseľné meranie prietoku prostredníctvom pitotových trubíc
 • TEKRAN - meranie ortuti
 • TSI - meranie aerosĺov, analýza HVAC, fluid mechanika