PCME predstavila nový senzor TZL na princípe spätného odrazu laserového lúča

Spoločnosť PCME uviedla nový senzor merania tuhých znečisťujúcich látok na princípe backscatter - QAL260. Tento prístroj bude postupne zavádzať na trh ako nástupcu prístroja VIEW 160c. Prístroj je možné dodať vo variente c (compact design), kedy je riadiace jednotka priamo na meracej hlavici alebo vo variante s (sensor/controller design), kedy je meracia hlavica oddelená od samotnej riadiacej jednotky.

Značky
Subscribe to prach