Prístroj BioTrak do hĺbky - Prevádzkové a výrobné výhody

Prístroj BioTrak je jedinečný prístroj pre analýzu (počítanie) životaschopných častíc prostredníctvom laserovej indukčnej fluorescencie (LIF). Tento prístroj je zaujímavá alternatíva pre detekciu častíc v porovnaní s tradičnými metódami merania. Spoločnosť TSI vydala veľmi zaujímavý a podrobný článok nielen o fungovaní tohto prístroja.

Celý článok nájdete na stránke:

Subscribe to čisté priestory