Nové normy pre meranie početnej koncentrácie častíc v ovzduší

Dňa 24.8.2016 vyšiel nový štandard CEN/TS 16976:2016, ktorý opisuje procedúru merania početnej koncentrácie ultra jemných častíc. Norma vychádza v rámci legislatívneho procesu, ktorý štandardizovať meracie postupy pre meranie plynných znečisťujúcich a tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, tak aby sa jednotlivé dáta dali jednoducho porovnať. Na základe nameraných dát bude EÚ ďalej pripravovať limity jednotlivých znečisťujúcich látok. 

Značky
Subscribe to TZL