Možné príčiny porúch vodných sond

Vo viacerých, najmä priemyselných, aplikáciách monitoringu vôd sa dennodenne stretávajú s úlohou udržiavať zariadenie a sondy funkčné pre potreby korektného merania. Tieto merania veľakrát riadia ďalšie, vo viacerých aplikáciách, oveľa zložitejšie a kritickejšie procesy. Preto je absolútne podstatné a kritické udržiavať tieto sondy funkčné a spoľahlivé. 

Značky

TSI predstavila nový laserový modul pre systémy LDV a PDPA

Spoločnosť TSI predstavil nový solid state laserový modul pre systémy LDV a PDPA. Tento laser umožňuje frekvenčný posun lúča, čo umožní jednoduchšie objemové meranie LDV a PDPA systémov. Tento stabilný a výkonný laser nepotrebuje externé chladenie a tým ponúka užívateľom výbornú možnosť transportu a jednoduchého použitia.

Itasca Solid State Laser Module

Vlastnosti lasera:

Značky

Nová riadiaca jednotka pre senzoriku spoločnosti Process Instruments

Spoločnosť Process Instruments prichádza na trh s novou generáciou riadiacich jednotiek. Z dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Process Instruments je známe, že ponúkajú spoľahlivé a veľmi flexibilné možnosti zostavenia riadiacich jednotiek. Nová generácia riadiacich jednotiek dokáže ovládať až 16 senzorov určených na rôzne parametre.

Dovoľujeme si Vám predstaviť 10 najpopulárnejších inovácií, ktoré nájdete v nových riadiacich jednotkách CRONOS a CRIUS.

Značky

Analyzátory kvality vôd od spoločnosti Process Instruments (Pi)

Spoločnosť Process Instruments patrí medzi svetových lídrov v oblasti kontroly a monitoringu všetkých typov vôd.

V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť zaznamenala významný nárast predaja, za čím stojí kvalitný tím zamestnancov a distribútorov. Ponúkané produkty spoločnosti zastrešujú oblasti od vodných analyzátorov, analyzátorov odpadných vôd, papierenských analyzátorov, riadiacich jednotiek, rôznych typov metrov, senzorov a analyzátorov.

Značky

Analyzátor rozpustného kyslíka pre kontrolu prevzdušnenia

Väčšina ľudí pohybujúcich sa v priemyselnej sfére vie, že monitorovanie rozpustného kyslíka je kľúčové pre riadenie kyslíka umožňujúceho život mikróbam v odvzdušňovacom potrubí alebo oxidácii.

Vedeli ste však že zvyčajne viac ako 50% prevádzkových nákladov úpravovní odpadových vôd s prevzdušňovávaním tvoria náklady na energiu potrebnú pre fungovanie dúchadiel?

Značky
Subscribe to voda