Referencie

Radi by sme sa pochválili nasledujúcimi referenciami:

 • Mondi SCP, a.s.
 • Fires, s.r.o. - systém plynovej analýzy
 • NCH Slovakia, s.r.o. (Flexfill) - pH testery
 • Pivovary Topvar, a.s. - aktivačné nádrže, ultrazvukové prietokomery
 • PSA Peugeot Citroën - meranie koncentrácie glykolu
 • KIA Motors Slovakia, s.r.o - systém merania toxicity spodných vôd
 • St. Nicolaus, a.s. - meranie tvrdosti vody
 • Sanofi-Aventis - meranie tvrdosti a alkality na kotlových a klimatizačných vodách
 • VUIS - CESTY, s.r.o. - dodávka štvorbodového testovacieho zariadenia s kompaktorom
 • PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. - dodávka a inštalácia kyslíkových a pH sond, vzorkovače
 • ÚH SAV - dodávka analytických prístrojov
 • PPA Inžiniering, s.r.o. - dodávka šróbení
 • Techniserv, s.r.o. - dodávka analyzátorov ultrajemných frakcií
 • Žilinská Univerzita - dodávka elektromagnetického analyzátora podložia, testovacích zariadení, optických a LIDAR systémov, meracie systémy
 • SIŽP - technické a metrologické vybavenie laboratórií merania emisií
 • GeLiMa - riadenie odparky prostredníctvom procesných refraktometrov
 • AlfaBio - riadenie výroby prostredníctvom procesného refraktometra
 • AirLiquide - dodávka a servis plynových analyzátorov
 • Johns Manville - meranie vlhkosti prostredníctvom IČ analyzátora
 • Spaľovňa LM - ArchívSB - meranie spalín
 • SlovTan - systém detekcie H2S a NH3
 • Biotika - dodávka a servis osobných detektorov
 • Eurotherm - dodávka samoregulovaných vyhrievacích káblov
 • Deltech - dodávka samoregulovaných vyhrievacích káblov
 • Rettenmeier - dodávka kyslíkových sond pre kotle a systém váženia vstupnej biomasy
 • Earth Resources - dodávka analyzátorov tvrdosti vody
 • VÚD - dodávka mobilného analytického laboratória pre meranie kvality ovzdušia a vibrácií
 • Elektrotherm -  dodávka samoregulovaných vyhrievacích káblov
 • NLC - dodávka ozónových analyzátorov
 • Madis - dodávka šróbení
 • Safirs - dodávka a kalibrácia osobných detektorov
 • Slovenská správa jaskýň - dodávka a inštalácia UV-VIS analyzátorov a ďaľších ISE sond
 • Vegum - dodávka hmotnostných prietokomerov
 • Vodárenská spoločnosť RK - dodávka osobných detektorov

referencie