Vo svete sa čoraz viac a viac používa laserové merania kyslíku, ktorého cena neustále klesá. Laserové meranie ponúka množstvo výhod oproti klasickým riešeniam. Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenie priamo pre Vašu aplikáciu.

Pre efektívnosť a spoľahlivosť v procese spaľovania ponúkame komplexné riešenie.

  • Laserové O2 a CO pre veľké pece (5-30m)
  • Zirkónové O2 a katalytické CO pre malé pece (1-10m)
  • Efektívnosť: úspora 100 000 EUR paliva  ročne na jednu pec
  • Spoľahlivosť: jediná sonda na svete so vstavaným prúdovým alarmom
  • Údržba: ročný kalibračný cyklus
  • Flexibilita: rovnaký analyzátor pre 200C, 800C, 1200C alebo 1500C
  • Varianty: voľba laserových alebo zirkónových sond, alebo ich kombinácia
  • Zhotovenie: Servomex CEM systems pre O2, NOx, CO, SO2, CO2 zhodujúci sa s emisnými požiadavkami

OxygenMeas

Značky