Spoločnosť PCME uviedla nový senzor merania tuhých znečisťujúcich látok na princípe backscatter - QAL260. Tento prístroj bude postupne zavádzať na trh ako nástupcu prístroja VIEW 160c. Prístroj je možné dodať vo variente c (compact design), kedy je riadiace jednotka priamo na meracej hlavici alebo vo variante s (sensor/controller design), kedy je meracia hlavica oddelená od samotnej riadiacej jednotky.

Produkt okrem TUV certifikácie (predpoklad ukončenia December 2016) a MCERTS certifikátu (už dostupný) bude spĺňať Európsky štandard EN13267-3 pre QAL1 v rozsahu 0-15mg/m3. Prístroj je teda ideálny stredné pre spalinovody s malými až strednými koncentráciami. Takéto miesta je možné nájsť najmä v cementárňach zlievarňach a železiarňach ale aj mnoho iných.

Produkt podporuje funkcie manuálne, ale aj na diaľku riadenej kalibrácie Zero (nuly) a Span (bod maximálnej koncentrácie) ako aj automatická diagnostika optického systému prístroja.

PCME je anglická spoločnosť venujúca sa senzorom pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (prach) a meranie rýchlosti prietoku spalín. Ich produktové portfólio patrí k najširším na trhu spĺňajúce nielen Európsku legislatívu.

 

NOvý QAL 260

 

Značky
Adresa