Prístroj BioTrak je jedinečný prístroj pre analýzu (počítanie) životaschopných častíc prostredníctvom laserovej indukčnej fluorescencie (LIF). Tento prístroj je zaujímavá alternatíva pre detekciu častíc v porovnaní s tradičnými metódami merania. Spoločnosť TSI vydala veľmi zaujímavý a podrobný článok nielen o fungovaní tohto prístroja.

Celý článok nájdete na stránke:

http://www.rapidmicrobiology.com/news/real-time-viable-particle-monitoring-how-does-it-work-how-can-it-help/

Adresa