Vo viacerých, najmä priemyselných, aplikáciách monitoringu vôd sa dennodenne stretávajú s úlohou udržiavať zariadenie a sondy funkčné pre potreby korektného merania. Tieto merania veľakrát riadia ďalšie, vo viacerých aplikáciách, oveľa zložitejšie a kritickejšie procesy. Preto je absolútne podstatné a kritické udržiavať tieto sondy funkčné a spoľahlivé. 

Spoločnosť Process Instruments (Veľká Británia) ponúka samočistiace a samooplachovacie systémy pre väčšinu vodných sond. Takýto systém môže môže zvýšiť životnosť sondy a drasticky redukovať údržbu. Systémy sú jednoduchého dizajnu a ľahko ovladatelné.

Usadeniny na vodnej sonde

Čo spôsobuje problém? Akákoľvek monitorovaná procesná kvapalina obsahuje zložky, ktoré môžu ovplyvniť meranie sondy. Najjednoduchšim riešením je očividne oplach sondy. Ale s akou pravidelnosťou má byť čistenie vykonávané? Moc časté čistenie je časovo a finančne náročné. Naopak nedostatočné čistenie naopak spôsobuje chybné hodnoty a predčasné zlyhanie sondy.

Aké riešenie je dostupné? Spoločnosť Process Instruments ponúka jednoduché a spoľahlivé riešenie s minimálnou údržbou. Systémy Autoclean a Autoflush sú alternatívou k mechanickým čistiacim systémom, ktoré často zlyhávajú. Systémy pracujú na princípe pravidelného oplachu sondy čistou vodou alebo vzduchom. Čistenie je spustené prostredníctvom riadiacej jednotky a užívateľ má možnosť nastavenia periódy čistenia. Systémy neobsahujú žiadne pohyblivé časti a prakticky sa jedná o bezúdržbové systémy. Tieto systémy môžu udržať Vašu sondu čistú po dobu týždňov alebo mesiacov bez zásahu údržby.

Systém Autoclean je možné integrovať s pH, ORP, zákalovými sondami a sondami pre meranie množstva nerozpustných častíc a rozpusteného kyslíka. Čiapočka sondy, v ktorej je systém zabudovaný umožňuje prečistenie sondy bez možnosti ukladania usadenín. Systém je ovládaný prostredníctvom ventilom, ktorý je umiestnený na ľahko dosiahnuteľnom mieste.

Systém Autoverify

Systém Autoverify je možné použiť s kyslíkovými sondami. Pri tomto druhu čistenia sondy sa využíva stlačený vzduch, ktorý sa okrem čistenia využíva aj na kontrolu funkčnosti kyslíkovej sondy. 

Systém Autoflush je možné kombinovať s chlórovými, ozónovými a ClO2 sondami. Tento systém je prakticky prietočná meracia komora určená do bypassu s možnosťou prerušenia toku vzorky a možnosťou oplachu sondy najčastejšie čistou vodou, ale je možné použiť aj teplú vodu pre znásobenie čistiaceho efektu.

Systém Autoflush

S týmito možnosťami čistenia vodných sond Vám vieme ponúknuť monitorovací systém akéhokoľvek parametra, ktorý bude nie len presný ale aj spoľahlivý po dlhú dobu. Čím v konečnom dôsledku ušetrí Vaše finančné prostriedky a čas  určený pre údržbu. 

Značky
Adresa