Dňa 24.8.2016 vyšiel nový štandard CEN/TS 16976:2016, ktorý opisuje procedúru merania početnej koncentrácie ultra jemných častíc. Norma vychádza v rámci legislatívneho procesu, ktorý štandardizovať meracie postupy pre meranie plynných znečisťujúcich a tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, tak aby sa jednotlivé dáta dali jednoducho porovnať. Na základe nameraných dát bude EÚ ďalej pripravovať limity jednotlivých znečisťujúcich látok. 

Spoločnosť TSI reaguje novým kondenzačným čítačom častíc model 3772-CEN, ktorý je určený pre monitoring ultrajemných častíc v atmosférickom aerosóle a plne spĺňa normu CEN/TS 16976. Prístroj pracuje pri prietoku 1 l/min s minimálny detekčným limitom rozmeru častice (D50) 7nm. Čítač je možné použiť až do koncentrácie 50.000 častíc/cm3 a je dimenzovaný pre kontinuálnu prevádzku. Pre bližšie informácie kliknite na obrázok.

Kondenzačný čítač častíc model 3772-CEN

 

Značky
Adresa