Pri nukleácii plynov vznikajú najmä veľmi malé častice s veľkosťou menej ako 3nm. Mnoho vedcov a výskumníkov atmosféry sa zaujímajú o proces formácie častíc a kinetiky, avšak štúdia takýchto javov nutne požaduje správne zariadenie. Spoločnosť TSI, leader v oblasti výroby prístrojov pre analýzu aerosólov prináša na trh 1nm Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) - kvalifikátor (triedič) častíc s rozsahom až 1nm. Prístroj poskytuje nasledujúce možnosti:

  • Kontinuálne triedenie častíc vo viac ako 100 košoch ponúka detailnú analýzu dát
  • Rýchle časy skenov - 4 skeny za minútu - zabezpečia monitoring aj krátkodobých zmien
  • Zabudovaná diagnostika a auto detekcia komponentov zabezpečí ľahkú obsluhu prístroja
  • Integrovaný vysúšač a kompaktné prevedenie umožňujú analýzu aj vo vonkajších podmienkach

1nm SMPS triedič častíc je možné použiť v množstve aplikáciách atmosférického výskumu. Napríklad nukleačné štúdie, štúdie kondenzácie mrakov, štúdie formovania nových častíc, javy ovplyvňujúce zdravie človeka, znečistenie miest v pod 3nm pásme častíc, filtrácia a mnoho iných.

Nukleácia a rast častíc v atmosfére, Atlanta, GA, USA, 23.08.2009

Na horeuvedonom grafe je možné vidieť výstup zo štúdie nukleácie a rastu častíc v atmosfére v Atlante, GA, USA. Ako je vidieť z obrázku táto oblasť častíc (menaj ako 3nm) nie je v rámci týchto javov vôbec bezvýznamná. Zelený trojuholník je výstup z hmotnostného spektrometra, červené guličky predstavujú výstup z SMPS (stará verzia - prototyp) a modrý trojuholník predstavuje výstup z  konvenčného triediča častíc.

1nmSMPS

Značky
Adresa