Holandská spoločnosť Smitsvonk, patriaca do DURAG GROUP, sa venuje dodávkam zapaľovacích systémov. Hlavné priemyselné oblasti, v ktorých spoločnosť Smitsvonk pôsobí, sú: petrochemický priemysel, železiarstvo, bioplyn, elektrárne atď. Podukty Smitsvonk sú určené hlavne pre: 

  • Systémy využívajúce zapaľovanie plameňa
  • Kotle a bojlery 
  • Bioplyn
  • Koksárenské pece
  • Všetky iné systémy spaľovania odpadových plynov.

Fakľa pri spracovaní bioplynu.

Pre udržanie stabilného systému zapaľovania priemyselného plameňa existujú tri spôsoby:

  1. Vysoké napätie
  2. Vysoká energia
  3. Plyn/elektrina

Priemyselná fakľa.

Spoločnosť Smitsvonk sa venuje systémom zapaľovania prostredníctvom vysokej energie. Hlavnou výhodou systémov využívajúcich vysokú energiu je neovplyvnitelnosť zapaľovacieho procesu vlhkosťou, vodou, mazom a nečistotami. Iskriaci mechanizmus je samočistiaci. Je  potrebná menšia izolácia káblov. Celková konštrukcia je pevnejšia ako u iných systémov a na základe tejto konštrukcie menej prvkov systému podlieha poškodeniu. Jedinou nevýhodou týchto veľmi spoľahlivých systémov je vyššia cena. Pre bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.


Princíp fungovania vysokoenergetických zapaľovacích systémov.

Adresa