Skupina DURAG je medzinárodná jednotka v priemyselných aplikáciách venujúcich sa spaľovacím procesom. Zariadenia ponúkané touto spoločnosťou sú neodmysliteľnou súčasťou bezpečného fungovania všetkých procesov kde sa nachádza plameň. Tento článok je zameraný na jednu z hlavných častí portólia DURAG, ktorou je strážca plameňa.

Strážca plameňa DURAG

V jednoduchosti je strážca plameňa zariadením, ktoré detekuje a signalizuje prítomnosť plameňa. Zariadenie pozostáva zo snímača plameňa, riadiacej a vyhodnocovacej jednotky, ktoré vo vzájomnej spolupráci detekujú a oznamujú prítomnosť plameňa.

Princíp fungovania strážca plameňa

V praxi sú najviac používané nasledovné metódy monitorovania plameňa:

  • Ionizačná
  • Optická
  • Akustická
  • Spektroskopická

Metódy detekcie

Skupina DURAG sa venuje všetkým okrem akustickej metódy. Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na optickú metódu stráženia plameňa, ktorá poskytuje najviac benefitov zo spomínaných metód. Jedná sa o jednoduchú, veľmi presnú a z bezpečnostného hľadiska top metódu. Pri optickom snímaní plameňa je dôležité si uvedomiť, že rôzne palivá majú rôzne optické charakteristiky ohňa (svetlosť, frekvencia, farba, amplitúda). Preto je špecifikácia jednotlivých senzorov veľmi závislá od poznania spektra, ktoré bude merané. Odporúčame konzultáciu pre zvolenie správneho senzora. Ďalej je veľmi podstatné správne umiestnenie senzora pre čo najpresnejšie výsledky merania – na zvolenie pozície je navrhnutý prípravok D-ZS 118 pomocou ktorého najlepšie nastavíme polohu senzora.

Skupina DURAG ponúka viacero možností strážcov plameňa či už pre jednohorákové alebo viachorákové aplikácie. Komunikácia pri produktoch DURAG je umožnená viacerými rozhraniami, či už Relé kontakty 24Vdc/0.5A, LED diódy, RS485, IrDA, 4-20mA, Modbus RTU. Od zložitosti a náročnosti aplikácie sú samozrejme navrhnuté aj jednotlivé druhy ochrany – Safe zone, proti výbuchu (ATEX, IECEx). Podporný softvér umožňuje rýchlu a prehľadnú prácu s jednotlivými senzormi. 

Novinka od spoločnosti je D-ZS 205 – zariadenie na pripojenie a kontrolu pre D-LX200 (a iné druhy senzorov). Prostredníctvom tohto zariadenie je možné vykonávať kontrolu jednotlivých senzorov DURAG. Práve táto kontrola môže poskytovať podklad pre prípad uzatvorenia poistenia alebo v prípade legislatívnych nariadení kontroly.


ODPORÚČAME: Ak je pre Vás potrebné využívanie strážcu plameňa odporúčame Vám, aby ste nás kontaktovali a po spoločnej konzultácii Vašej aplikácie Vám radi navrhneme najvhodnejšie riešenie.
 

Značky
Adresa