Spoločnosť Process Instruments patrí medzi svetových lídrov v oblasti kontroly a monitoringu všetkých typov vôd.

V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť zaznamenala významný nárast predaja, za čím stojí kvalitný tím zamestnancov a distribútorov. Ponúkané produkty spoločnosti zastrešujú oblasti od vodných analyzátorov, analyzátorov odpadných vôd, papierenských analyzátorov, riadiacich jednotiek, rôznych typov metrov, senzorov a analyzátorov.

Ako jediná spoločnosť ponúka unikátny auto-kalibračný analyzátor zvyškového chlóru s obojsmernou komunikáciou na diaľku. Práve tento zaručil spoločnosti výhru jednej z najväčších objednávok chlórových analyzátorov na svete.

Táto spoločnosť pracuje na základe certifikátu kvality ISO 9001. Popri širokom portfóliu senzorov ponúka aj tri typy vysoko kvalitných riadiacich jednotiek. Jedná sa o riadiace jednotky CRONOS (3 senzory), CRIUS (6 senzorov), CRATOS (12 senzorov). Tieto sú rozčlenené podľa svojich schopností a možností ovládať 3 - 12 senzorov.

Senzory spoločnosti Pi pracujú na nasledovnom bezkonkurenčnom princípe:

Meranie voľného chlóru je vykonávané tak, že je meraná koncentrácia voľného zvyškového chlóru. V pitnej, úžitkovej alebo bazénovej vode to predstavuje HClO (Kyselinu chlórnu) plus OCl (Ión chlórnanu). Relatívne množstvo týchto dvoch durhov je závislé od roztoku pH. To znamená, že pri nízkych hodnotách pH (6 a nižšie) bude predstavovať všetok voľný chlór HClO. Pri vyšších pH bude zase väčšina voľného chlóru prítomná ako OCl.

Tradičné amperometrické meracie systémy a niektoré membránové senzory merajú iba HClO a musia byť vyrovnané (kompenzované) na presné pH, aby zmeny v pH vzorke vody neovplyvnili meranie celkového voľného chlóru. Sonda dodávaná k meraniu voľného chlóru CRIUSom nie je ovplyvnená zmenami pH v rovnakej miere. 

Ďalšou bezkonkurenčnou technológiou ponúkanou spoločnosťou Pi je jednotka pre variabilnú kontrolu rýchlosti. Jedná sa o riešenie problému s vysokou spotrebou energie recyrkulačných čerpadiel v bazénoch. Toto zariadenie pracuje na základe spolupráce medzi údajmi získavanými sondou a vyhodnocovanými riadiacou jednotkou a následne prostredníctvom frekvenčného meniča zvyšuje a znižuje výkon recyrkulačného čerpadla podľa potreby. Riadenie frekvenčného meniča je závislé od potreby chlóru v bazéne. To znamená, že čerpadlo nemusí fungovať na plný výkon počas doby, keď bazén nie je vyťažený, respektíve recyrkulácia sa zvyšuje alebo znižuje podľa skutočnej potreby výmeny vody v bazéne. Pokiaľ v bazéne nie je žiadna osoba tak je výkon čerpadla znížený na úroveň potrebnú pre výmenu vody a zase ak je v bazéne veľa osôb tak sa výkon čerpadla zvýši na potrebnú úroveň. Takéto inteligentné riadenie výkonu recyrkulačných čerpadiel dokáže citeľne znížiť spotrebu elektrickej energie a je možné už po krátkom časovom období postrehnúť úsporu finančných prostriedkov vynaložených práve na elektrickú energiu. 

Viac informácií ohľadom technológií spoločnosti Process Instruments sa dozviete na stránke:

http://www.processinstruments.sk/

Neváhajte nás kontaktovať a my pre Vás ako výhradný distribútor tejto spoločnosti v Slovenskej republike vytvoríme cenovú ponuku systému analýzy kvality vody presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Značky
Adresa