Väčšina ľudí pohybujúcich sa v priemyselnej sfére vie, že monitorovanie rozpustného kyslíka je kľúčové pre riadenie kyslíka umožňujúceho život mikróbam v odvzdušňovacom potrubí alebo oxidácii.

Vedeli ste však že zvyčajne viac ako 50% prevádzkových nákladov úpravovní odpadových vôd s prevzdušňovávaním tvoria náklady na energiu potrebnú pre fungovanie dúchadiel?

Vedeli ste, že online analyzátor rozpustného kyslíka, ktorý zaznamenáva najnižšiu hranicu 0.1 ppm môže stáť viac peňazí, pretože jeho nákupné a inštalačné náklady, spolu so zvýšenými nákladmi na elektrický prúd sa prejavia už za pár mesiacov.

Vedeli ste, že časté nakupovanie množstva online analyzátorov rozpustného kyslíka, tvorí menej ako 10% z celkovej hodnoty ich vlastníctva za 10 rokov.

Galvanické vs. Optické meranie rozpustného kyslíkaPI DO probe

Počiatky merania prostredníctvom online analyzátorov rozpustného kyslíka boli vykonávané prostredníctvom elektrochemických komôr, ktoré potrebovali spotrebné elektródy, elektrolyt, membrány a množstvo kalibrácií. Tento spôsob stále využíva niekoľko spoločností, ale v priebehu 1990-2000 bolo monožstvo z týchto technológií vymenených za online optické meranie. Hlavný podiel v súčasnosti tvoria anaylzátory založené práve na báze optického merania.

Prečo je riadenie dúchadiel dôležité?

Jednoducho povedané, mikróby potrebujú dostatok kyslíka aby mohli fungovať. Čím viac kyslíka, tým viac plytváme energiou a napomáhame rastu nežiadanej biológie v procese. Množstvo úpravovní vody funguje práve tak, že  plytvajú eneriou práve kôli zlej optimalizácii odvzdušňovania ich procesu.

Čo by mal spĺňať online analyzátor rozpustného kyslíka?

Solídnosť, spoľahlivosť, reprodukovateľnosť, sú tri veľmi dôležité veci, ktoré úpravovňa vody potrebuje pokiaľ chce optimalizovať proces úpravy (tzn. riadenie rozpustného kyslíka v prefukových potrubiach precízne a presne).

Odvzdušňovacia nádrž zvyčajne disponuje potrubiami s viacerými senzormi rozpustného kyslíka. Pokiaľ tieto merače rozpustného kyslíka merajú veľmi rozličné hladiny a nesledujú sa navzájom je veľmi náročné pre úpravovňu vody vedieť ako implementovať riadiacu stratégiu. Spoľahlivý merač rozpustného kyslíka, musí byť stabilný a musí vedieť skontrolovať sám saba tak, aby sa nemusel operátor zaujímať o túto časť.

Spoľahlivosť znamená robustnosťLumiphore

Senzor od spoločnosti Process Instruments je pravdepodobne najrobustnejší dostupný InSitu lumifórový senzor na súčasnom trhu. Lumifór je disk z materiálu, ktorý sa používa na zaznamenanie množstva kyslíka prítomeného a potrebného pre spočinutie v agresívnom prostredí a vysokej energii kde pracuje.

Na nasledujúcom grafe budeme ilustrovať ako dlho pracuje lumifór InSitu počas testu "piesočného bombardovania" v porovnaní Pi a dvoch iných dodávateľov monitorov rozpustného kyslíka. Z grafu je viditeľne jasné, že senzor Pi/InSitu vydrží viac ako 20x dlhšie. Poškodenie lumifórového disku drobnými čiastočkami nepripadá v úvahu.

Solídnosť znamená čistotu

Ak sa opýtate technika ako často vykonáva údržbu merača rozpustného kyslíka (čistenie/kalibrácia a pod.) často dostanete odpoveď "každý týždeň". V prípade väčšej úpravovne vody to može znamenať, že technik strávi viac ako polovicu času údržbou senzorov rozpstného kyslíka a ničím iným!

Process Instruments analyzátor rozpustného kyslíka má možnosť čistiaceho systému, ktorý dokáže vyčistiť lumifór a udržať ho čistý počas celej životnosti senzora. Prostredníctvom stlačeného vzduchu udržiava automatické čistenie senzor čistý a omnoho viac.

Resistance to abrasion

Stabilita znamená samostatnú kontrolu

Pokiaľ sa opýtate technika prečo čistí, alebo kalibruje senzor týždenne často dostanete odpoveď "podľa toho vieme, že funguje". 

V moderných úpravovniach vody sú hladiny rozpustného kyslíka držané na nízkej úrovni kvôli redukcii potrebnej energie pre dúchadlá. Toto znamená, že senzory rozpustného kyslíka môžu často namerať hodnoty blízko 0 mg/l. Podľa čoho teda vieme že senzor meria správne a nerobí chyby? Tradičné riešenie je pre technika vytiahnúť senzor a sledovať zodpovedanie vzduchu, a keď je senzor von technik ho môže tiež vyčistiť a nakalibrovať.

Čo ak by existovala možnosť ako skontrolovať odpoveď vzduchu bez vyťahovania senzora z výduchového potrubia?

Spojločnosť Pi toto riešenie ponúka. Pi automatický čistiaci systém nevykonáva iba automatické čistenie, ale počas neho taktiež kontroluje odpoveď vzduchu. Každá chyba je oznámená technikovi, ktorý viac nemusí vykonávať údržbu senzora každý týždeň.

Ako dlho dokážu fungovať bez zásahu technika?

Podľa skúseností z praxe bol senzor vytiahnutý raz ročne pre potrebu manuálneho čistenia a senzor počas celej doby fungoval presne a spoľahlivo.

Značky
Adresa