Banner

Vitajte

 

Spoločnosť ECM Systems sa venuje dodávke analytických a procesných prístrojov. Svojim zákazníkom ponúka integračné služby pokrývajúce viaceré segmenty merania a regulácie. Na našich stránkach nájdete základné informácie o novinkách v sekciách analýza plynov, kvapalín a častíc a monitoring pracovného prostredia. V prípade, že hľadáte riešenie pre Vašu aplikáciu, nie je nič jednoduchšie ako vyplnenie nášho formulára a v priebehu hodín Vás budú kontaktovať naši predajcovia s navrhnutým riešením.

ECM Systems patrí do medzinárodnej marketingovej skupiny ECM. Naša spoločnosť sa zameriava na dodávku prístrojovej a analytickej techniky pre kontinuálnu analýzu zloženia plynov, kvapalín, častíc a automatizácie výrobných procesov. Skupina ECM tvorí previazaný celok s vedúcimi výrobcami analytickej a procesnej prístrojovej techniky tak, aby svojim zákazníkom poskytovala tie najmodernejšie riešenia. Rozsah dodávok ECM siaha, podľa želania zákazníkov, od jednotlivých prístrojov až po zložité systémové riešenia dodávané „na kľúč“, samozrejme s aktívnou podporou zákazníka alebo komplexnou servisnou účasťou.

 

 

Subscribe to VITAJTE

Zoznam najnovších článkov:

Hy-Lok - výrobca šróbení

O SPOLOČNOSTI
Hy-Lok Corporation patrí medzi celosvetovo uznávaných výrobcov šróbení, fittingov, ventilov a mnohej ďalšej priemyselnej inštrumentácie. Prioritou spoločnosti je pochopenie potrieb a očakávaní zákazníkov a poskytnutie produktov a služieb, ktoré napĺňajú alebo prekonávajú zákaznícke nároky. Hy-Lok poskytuje efektívne, stabilné a cenovo prístupné riešenia pre kontinuálny pokrok vašich procesov. Profesionalita, spoľahlivosť, podpora a  profesionálne služby sú presne to čo Hy-Lok predstavuje.
 
HY-LOK NA SLOVENSKU

Značky

PCME predstavila nový senzor TZL na princípe spätného odrazu laserového lúča

Spoločnosť PCME uviedla nový senzor merania tuhých znečisťujúcich látok na princípe backscatter - QAL260. Tento prístroj bude postupne zavádzať na trh ako nástupcu prístroja VIEW 160c. Prístroj je možné dodať vo variente c (compact design), kedy je riadiace jednotka priamo na meracej hlavici alebo vo variante s (sensor/controller design), kedy je meracia hlavica oddelená od samotnej riadiacej jednotky.

Značky

Prístroj BioTrak do hĺbky - Prevádzkové a výrobné výhody

Prístroj BioTrak je jedinečný prístroj pre analýzu (počítanie) životaschopných častíc prostredníctvom laserovej indukčnej fluorescencie (LIF). Tento prístroj je zaujímavá alternatíva pre detekciu častíc v porovnaní s tradičnými metódami merania. Spoločnosť TSI vydala veľmi zaujímavý a podrobný článok nielen o fungovaní tohto prístroja.

Celý článok nájdete na stránke:

Možné príčiny porúch vodných sond

Vo viacerých, najmä priemyselných, aplikáciách monitoringu vôd sa dennodenne stretávajú s úlohou udržiavať zariadenie a sondy funkčné pre potreby korektného merania. Tieto merania veľakrát riadia ďalšie, vo viacerých aplikáciách, oveľa zložitejšie a kritickejšie procesy. Preto je absolútne podstatné a kritické udržiavať tieto sondy funkčné a spoľahlivé. 

Značky

Nové normy pre meranie početnej koncentrácie častíc v ovzduší

Dňa 24.8.2016 vyšiel nový štandard CEN/TS 16976:2016, ktorý opisuje procedúru merania početnej koncentrácie ultra jemných častíc. Norma vychádza v rámci legislatívneho procesu, ktorý štandardizovať meracie postupy pre meranie plynných znečisťujúcich a tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, tak aby sa jednotlivé dáta dali jednoducho porovnať. Na základe nameraných dát bude EÚ ďalej pripravovať limity jednotlivých znečisťujúcich látok. 

Značky

Potrebujete dôveryhodné zariadenie pre štúdium nukleácie, formácie nových častíc a kinetiky?

Pri nukleácii plynov vznikajú najmä veľmi malé častice s veľkosťou menej ako 3nm. Mnoho vedcov a výskumníkov atmosféry sa zaujímajú o proces formácie častíc a kinetiky, avšak štúdia takýchto javov nutne požaduje správne zariadenie. Spoločnosť TSI, leader v oblasti výroby prístrojov pre analýzu aerosólov prináša na trh 1nm Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) - kvalifikátor (triedič) častíc s rozsahom až 1nm. Prístroj poskytuje nasledujúce možnosti:

Značky

TSI predstavila nový laserový modul pre systémy LDV a PDPA

Spoločnosť TSI predstavil nový solid state laserový modul pre systémy LDV a PDPA. Tento laser umožňuje frekvenčný posun lúča, čo umožní jednoduchšie objemové meranie LDV a PDPA systémov. Tento stabilný a výkonný laser nepotrebuje externé chladenie a tým ponúka užívateľom výbornú možnosť transportu a jednoduchého použitia.

Itasca Solid State Laser Module

Vlastnosti lasera:

Značky

Nová riadiaca jednotka pre senzoriku spoločnosti Process Instruments

Spoločnosť Process Instruments prichádza na trh s novou generáciou riadiacich jednotiek. Z dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Process Instruments je známe, že ponúkajú spoľahlivé a veľmi flexibilné možnosti zostavenia riadiacich jednotiek. Nová generácia riadiacich jednotiek dokáže ovládať až 16 senzorov určených na rôzne parametre.

Dovoľujeme si Vám predstaviť 10 najpopulárnejších inovácií, ktoré nájdete v nových riadiacich jednotkách CRONOS a CRIUS.

Značky

Strážci plameňov spoločnosti DURAG

Skupina DURAG je medzinárodná jednotka v priemyselných aplikáciách venujúcich sa spaľovacím procesom. Zariadenia ponúkané touto spoločnosťou sú neodmysliteľnou súčasťou bezpečného fungovania všetkých procesov kde sa nachádza plameň. Tento článok je zameraný na jednu z hlavných častí portólia DURAG, ktorou je strážca plameňa.

Strážca plameňa DURAG

Značky

Analyzátory kvality vôd od spoločnosti Process Instruments (Pi)

Spoločnosť Process Instruments patrí medzi svetových lídrov v oblasti kontroly a monitoringu všetkých typov vôd.

V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť zaznamenala významný nárast predaja, za čím stojí kvalitný tím zamestnancov a distribútorov. Ponúkané produkty spoločnosti zastrešujú oblasti od vodných analyzátorov, analyzátorov odpadných vôd, papierenských analyzátorov, riadiacich jednotiek, rôznych typov metrov, senzorov a analyzátorov.

Značky

Snímače tlaku a výšky hladiny od spoločnosti KLAY-ISTRUMENTS

Holandská spoločnosť Klay, ktorá na trhu pôsobí od roku 1978 prijala zastupovanie pre oblasť centrálnej Európy práve našou spoločnosťou.

Hlavnou činnosťou KLAY je výroba tlakových senzorov, snímačov výšky hladiny, tlakových a hladinových snímačov a PT-100 teplotných senzorov. Produkty KLAY nachádzajú veľké využitie v mnohých priemyselných odvetviach hlavne v potravinárstve, papierenskom priemysle a vodohospodárstve a čističkách odpadových vôd.

Značky

Analyzátor rozpustného kyslíka pre kontrolu prevzdušnenia

Väčšina ľudí pohybujúcich sa v priemyselnej sfére vie, že monitorovanie rozpustného kyslíka je kľúčové pre riadenie kyslíka umožňujúceho život mikróbam v odvzdušňovacom potrubí alebo oxidácii.

Vedeli ste však že zvyčajne viac ako 50% prevádzkových nákladov úpravovní odpadových vôd s prevzdušňovávaním tvoria náklady na energiu potrebnú pre fungovanie dúchadiel?

Značky

Zirkóniové vs. Laserové meranie kyslíka

Vo svete sa čoraz viac a viac používa laserové merania kyslíku, ktorého cena neustále klesá. Laserové meranie ponúka množstvo výhod oproti klasickým riešeniam. Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenie priamo pre Vašu aplikáciu.

Pre efektívnosť a spoľahlivosť v procese spaľovania ponúkame komplexné riešenie.

Značky

Produkty spoločnosti Servomex

Spoločnosť SERVOMEX patrí medzi celosvetovo uznávané pojmy v oblasti analýzy plynov. Zameriava sa na jedinečné aplikácie od R&D po opravy, od predaja po servis a poskytuje riešenia pre každého zákazníka na mieru podľa potreby.

Spoločnosť Servomex má vo svojom produktovom portfóliu kompletný rozsah používaných senzorových technológií. Ako napríklad:

Značky